קטין או אדם בוגר מעל גיל 18, שאינו מסוגל לנהל את ענייניו כתוצאה ממצבו הרפואי/נפשי או השכלי מוגדר בחוק כאדם ללא כשרות (יכולת) משפטית.
במצב כזה, בית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס שידאג לצרכיו הגופניים ו/או הרכושיים.
חשוב לדעת כי לא כל אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו מוכרז כפסול דין. וכל מקרה לגופו במיוחד אם אין ליקוי שכלי מובהק או מחלה.
הסמכות למינוי האפוטרופוס ניתנת לבית המשפט לענייני משפחה לאחר שקיבל תעודה רפואית הממליצה על המינוי, וכן תסקיר סוציאלי וכאשר אין התנגדות מצד בני המשפחה למינוי.
המינוי לאפוטרופסות יכול שיהיה זמני ויכול שיהיה קבוע.
הגשת הבקשה במועד ובדרך הנכונה יכולה לחסוך חודשים רבים של המתנה בשל עומס בתי המשפט, לכן מומלץ להיעזר בשירותי המשרד בעניין זה.

אפוטרופסות image