אם חד הורית

אם חד הורית, לרוב מגדלת את ילדיה לבדה. עליה מוטלת כל האחריות לשלומם,לביטחונם ולכלכלתם של ילדיה.

  • העובדה היא שילדי האמהות החד הוריות, תלויים לחלוטין באם המהוות עבורם את עיקר עולמם.

  • לפיכך מומלץ מאוד לדאוג להם במקרה של אסון חס וחלילה מי יטפל בילדיה אחרי לכתה? 

  • מי ידאג לרווחתם הכלכלית? 

  • במידה והם קטינים, מי יהיה נאמן לנכסים שצברה האם בשנות חייה?

במידה ואין צוואה, הוראות החוק קובעות כי בימ"ש ימנה אפוטרופוס שידאג לילדים ללא התחשבות ברצון האם והעדפותיה. עם זאת, כאשר ממנים אפוטרופוס שיגדל את הילדים וידאג למחסורם לבית המשפט תהיה עדיפות במינוי לקיים את רצון המצווה.

ואז עולה השאלה, האם לערוך צוואה? צוואה אישית? או צוואה הדדית? וכמה עולה הצוואה? האם זה בכלל משתלם? האם יש עורך דין מומלץ לצוואה למרות שאנו לא מכירים אותו? האם יש המלצה על עורך דין לעריכת צוואה?

זהו עניין עקרוני וחשוב, ומומלץ לתת עליו את הדעת לערוך צוואה המסדירה את העניינים המוזכרים לעיל, מתוך רצון אמיתי לדאוג לילדים למקרה אסון מצער.