דתיים - צוואה על פי דין תורה
  • צוואה בהתאם לחוק הירושה מתיר למצווה להוריש את רכושו למי שירצה ובאיזה אופן חלוקה שיבחר. לעומת זאת, צוואה בהתאם לדין תורה מחייב חלוקה לברי ירושה מאוד מסוימים ובחלוקה מאוד ברורה. 

  • במידה ומבקשים לחלק שלא על פי דין תורה ישנם שתי אפשרויות מרכזיות לכתיבת צוואה השונות במהות מצוואה אזרחית רגילה. כמו כן יש ענין לגבי העדים החותמים על הצוואה, אשר יתכן ועל פי דין תורה לא יהיו כשרים לתקפותה לעומת כשרותם בצוואה אזרחית.

  • את הבקשה לקיום צוואה על פי דין תורה מגישים לבית הדין הרבני ולא לרשם הירושות. 

  • ישנם כללים נוספים בהתאם לדין התורה בכתיבת הצוואה, אשר בהתאם לרצונות המוריש יש להתאימה לדין התורה.