חידוש צוואה

במידה וערכתם צוואה בעבר, ניתן בכל עת לבטלה ולהכין צוואה חדשה. 

יש לזכור כי במידה והשינוי חל על הצוואה הנוכחית, יש לחתום בנוכחות עדים או בפני רשם.

עם זאת, במידה וצוואתכם היא צוואה הדדית, אזי יש פרוצדורה מאוד מסוימת שיש לקיים כדי לבטל או לשנות את הצוואה. בצוואות מסוג זה, בני זוג מצווים בדרך כלל אחד לשני את העזבון של האחר במקרה של מוות. כדי לשנות צוואה הדדית, יש למסור בכתב לן הזוג הודעה בכתב על רצונו לשנות את הצוואה. היה ובן הזוג נפטר, ובן זוגו רוצה לשנות את צוואתו, עליו להחזיר לעזבון את כל רכושו שירש בין ברכוש בין בעין ורק אז יכתוב צוואה חדשה.