04 Mar
04Mar

זוגות רבים מעדיפים למנות כברירת מחדל את בן/בת הזוג כמיופה כוח עבורם ובנוסף את אחד מהילדים יחד איתם. חשוב להדגיש כי במצבים כאלו אתם מכניסים למערכת השיקולים של בן/בת הזוג כמיופה כוח את הילדים שלכם כשווי זכויות בקבלת ההחלטות עליכם. ולכן הייתי ממליץ לשקול את הדינמיקה הנוהגת בתוך המשפחה בין בן/בת הזוג לילדיכם מיופה הכוח, וכן להגדיר בתוך מסמך ייפוי הכוח המתמשך מנגנון של הכרעה במקרה של חילוקי דעות.  

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.