19 Feb
19Feb

כשאתם ניגשים לערוך מסמך חשוב זה, תתייחסו לעניין כתהליך בירור מעמיק. 

ניתן לדמיין עצמכן במצב שבו חלילה תזדקקו לו וכיצד הייתם מעוניינים שינהלו עבורכם את עניינכם הכי פרטיים ואישיים, הייתי אומר אפילו - בחרדת קודש. לעיתים אף לקוחות מתבלבלים עם צוואה אך לא כאן המקרה. 

זו זכות לדבר על מקרים כאלו עם יקירכם ולא להתייחס לעניין כשל מה בכך כמובן שיש מי שבוחר להתייחס לכך עם הומור וחלקם מעדיפים לדבר בקודים, מה שלא יהיה, עצם המעמד חשוב ומחייב. 

משפחות רבות לא זוכות לדבר על כך עם יקיריהם ובעת משבר המשפחה צריכה להתמודד עם בירוקרטיה וניחושים מה ההורים היו רוצים באותה עת, בנוסף למעמסה הנפשית שנפלה עליהם כפתע פתאום.

כשניגשים לתהליך זה עם הבנה זו, דברים יתבהרו יותר לעומק וההבנה תהיה יותר שלמה עם התוצאות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.