19 Feb
19Feb

דברים שצריך לקחת בחשבון:

כאשר ממנים מספר מיופיי כוח, צריך לקחת בחשבון כי יתכן ויהיו ביניהם חילוקי דעות. כדי למנוע זאת, מומלץ מראש לקבוע את המנגנון לפיו יתקבלו החלטות במקרים כאלו.

1. אפשרות ראשונה היא לקבוע כי ישנה סמכות אחת מבין מיופי הכוח להכריע ועל פיו יישק דבר.

2. אפשרות שניה היא על פי החלטת הרוב במידה וישנם יותר מ2 מיופי כוח.

3. אפשרות שלישית היא על פי התייעצות עם גורם מקצועי מומחה מאותו תחום המוסכם על הצדדים אשר יכריע בין הצדדים. כמובן שאפשר למנות בורר מומחה בעת מחלוקת.

4. ישנם ממנים המעדיפים לא להכריע ומשאירים זאת לשיקול דעתם והבנתם של מיופי הכוח.

בכל מקרה, כל משפחה והדינמיקה המיוחדת לה, ולכן כל מקרה לגופו תוך ניתוח הנפשות הפועלות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.