גירושין
  • ייצוג בהליכי גירושין ויישוב סכסוך בבית הדין הרבני/בית המשפט למשפחה
  • גישור לקראת גירושין
  • עריכת הסכמי גירושין
  • עריכת הסכמי ממון
  • העברת/מכירת נדל"ן אגב גירושין