ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות
  • ייצוג וניהול הליך להגשת בקשה לאפוטרופסות בבית המשפט
  • הגשת פרטה ודוחות שנתיים לאפוטרופוס הכללי
  • ניהול נכסי חסויים
  • עריכת ייפוי כוח מתמשך מותאם אישית לצרכי הלקוח